INTERVJU

ŽELJKO VASIĆ

Ne verujem mnogo ljudima, ali ne gubim veru u ljude

Pre više od 10 godina govorio si da dobar pevač treba da bude dobar pripovedač. Da li se nešto u međuvremenu promenilo?
-Još uvek sam onaj isti pripovedač već 18 godina. Pričam i živim svoju priču. I trčim svoju trku. Žao mi je što se muzika vratila u kameno doba i što neki polupismen svet piše i priča neke svoje lažne i šuplje priče. Od muzike prave pomije koje pakuju u lepe ambalaže sa mašnicama. Nose majice sa natpisima AC/DC, Ramones i mnoga imena velikih muzičara i bendova, pa hoće da tom ambalažom maskiraju svoju nemuzikalnost. Malo staviš na sebe neke lance, izgledaš moderno i urbano, dereš se kao prase kad zaglavi nogu u oboru. Eto to je današnja muzika.
Nastavak intervjua